Bibliografie / Bibliography


Bibliografie / Bibliography


Celac, Mariana; Carabela, Octavian; Marcu-Lapadat, Marius, 2005, Bucureşti, arhitectură şi modernitate, un ghid adnotat, Editura Simetria, Bucureşti, România
Constantin, Paul, 1986, Dicţionar universal al arhitecţilor, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, România
Ion, Narcis Dorin, 2007, Reşedinţe şi familii aristocrate din România, Institutul Cultural Român, Bucureşti, România
Ion, Narcis Dorin, 2011, Elitele si arhitectura rezidentiala in Tarile Romane ( sec.XIX-XX), Editura Oscar Print, Bucureşti, România
Oprea, Petre, 2004, Sculpturi decorative pe clădiri bucureştene, Editura Maiko, Bucureşti, România
Woinaroski, Cristina (coautor şi coordonator), 2007, Lotizarea şi parcul Ioanid, Editura Simetria, Bucureşti, România

Fondul Primăria Municipiului Bucreşti - Serviciul tehnic, Arhivele Naţionale ale României Serviciul Municipiului Bucureşti

Revista Arhitectura, 1941, numărul 1 (Ianuarie-Martie), pp. 69-72, articolul Ion D. Berindey, autor Berindey, Ion I.
Revista Arhitectura, 2011, numărul 4, pp. 102-105, articolul Reşedinţe bucureştene în stil Berindey, autor Teodorescu, Sidonia